fiancement pack services

Peugeot Försäkring

I trafiken är vi alla olika. Även om ingen tar medvetna risker så händer olyckor i bland. Vi kan inte hindra dem från att hända, men ger dig ett bra försäkringsskydd. Peugeot Försäkring är laddad med extra fördelar för dig som Peugeotägare.

 

  • Snabb skadeservice – oftast kan vi reglera skadan direkt på telefon
  • Drulle– ersätter skador du orsakat själv, bl.a. repor, revor eller spill på bilklädseln.
  • En försäkring till ett konkurrenskraftigt pris
  • Låga självrisker
  • Enkelt att bygga på ditt skydd med tilläggsförsäkringar
  • Ett telefonnummer - för dina frågor gällande Peugeot Försäkring. Ring 077-11 11 680.
  • Peugeot verkstad med originaldelar – garanteras vid ersättningsbar skada.


Råkar du ut för en skada, hanterar vi den snabbt och smidigt, med låga självrisker. Dygnet runt ordnar vi akut service/bärgning.